คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน10,104,416.00938,081.119,166,334.899.28
งบลงทุน76,891,100.005,208,979.8271,682,120.186.77
งบบุคลากร4,740,030.001,565,710.003,174,320.0033.03
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์15,858,646.002,503,791.1113,354,854.8915.78
บริหารงานบุคคล0.000.000.000.00
นโยบายและแผน0.000.000.000.00
ส่งเสริมการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
หน่วยตรวจสอบภายใน0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,080,900.000.003,080,900.000.00
คลองพูลวิทยา12,000.000.0012,000.000.00
คิชฌกูฎวิทยา230,000.000.00230,000.000.00
ตกพรมวิทยาคาร162,000.000.00162,000.000.00
ทุ่งขนานวิทยา10,322,100.002,902,300.007,419,800.0028.11
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,885,000.000.0012,885,000.000.00
นายายอามพิทยาคม30,000.000.0030,000.000.00
บางกะจะ9,000.000.009,000.000.00
บ่อวิทยาคาร9,000.000.009,000.000.00
มะขามสรรเสริญ271,000.000.00271,000.000.00
มัธยมท่าแคลง9,000.000.009,000.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม162,000.000.00162,000.000.00
ศรียานุสรณ์230,000.000.00230,000.000.00
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์460,400.000.00460,400.000.00
สอยดาววิทยา13,239,200.002,306,679.8210,932,520.1817.42
สะพานเลือกวิทยาคม234,900.000.00234,900.000.00
หนองตาคงพิทยาคาร30,000.000.0030,000.000.00
เครือหวายวิทยาคม12,000.000.0012,000.000.00
เบญจมราชูทิศ4,522,200.000.004,522,200.000.00
เบญจมานุสรณ์277,100.000.00277,100.000.00
แก่งหางแมววิทยาคาร234,900.000.00234,900.000.00
แหลมสิงห์วิทยาคม670,500.000.00670,500.000.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม230,000.000.00230,000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม8,912,400.000.008,912,400.000.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์159,000.000.00159,000.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม30,000.000.0030,000.000.00
ตราษตระการคุณ159,400.000.00159,400.000.00
บ่อไร่วิทยาคม230,000.000.00230,000.000.00
ประณีตวิทยาคม370,600.000.00370,600.000.00
วัดคลองสน221,000.000.00221,000.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์12,485,000.000.0012,485,000.000.00
สะตอวิทยาคมฯ1,505,300.000.001,505,300.000.00
หนองบอนวิทยาคม12,000.000.0012,000.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม162,000.000.00162,000.000.00
เกาะกูดวิทยาคม435,000.000.00435,000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม162,000.000.00162,000.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ230,000.000.00230,000.000.00
เนินทรายวิทยาคม9,000.000.009,000.000.00
แหลมงอบวิทยาคม3,471,000.000.003,471,000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000