คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน14,235,488.0010,445,658.083,789,829.9273.37
งบลงทุน45,286,000.0013,732,316.8031,553,683.2030.32
งบบุคลากร15,095,800.0014,891,810.00203,990.0098.64
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ986,800.00328,690.00658,110.0033.30
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ78,000.0010,328.0067,672.0013.24
บริหารการเงินและสินทรัพย์33,806,698.0024,491,987.379,314,710.6372.44
บริหารงานบุคคล351,920.00122,030.00229,890.0034.67
นโยบายและแผน168,290.00135,325.0032,965.0080.41
ส่งเสริมการจัดการศึกษา371,200.0049,498.00321,702.0013.33
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา509,680.0031,930.00477,750.006.26
หน่วยตรวจสอบภายใน58,000.0016,824.0041,176.0029.00
พัฒนาบุคลากร1,800.000.001,800.000.00
กฎหมายและคดี80,000.000.0080,000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,608,500.001,464,986.301,143,513.7056.16
คลองพูลวิทยา27,000.004,494.0022,506.0016.64
คิชฌกูฎวิทยา216,600.0027,413.40189,186.6012.65
ตกพรมวิทยาคาร18,000.0011,160.106,839.9062.00
ทุ่งขนานวิทยา322,000.0025,487.40296,512.607.91
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล698,300.0029,628.30668,671.704.24
นายายอามพิทยาคม780,000.00483,940.00296,060.0062.04
บางกะจะ74,100.006,355.8067,744.208.57
บ่อวิทยาคาร173,100.00166,890.006,210.0096.41
มะขามสรรเสริญ233,300.0022,552.00210,748.009.66
มัธยมท่าแคลง13,500.008,239.005,261.0061.03
มัธยมวัดเขาสุกิม610,600.00183,770.65426,829.3530.09
ศรียานุสรณ์1,009,800.00585,173.30424,626.7057.94
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์1,375,300.00832,494.00542,806.0060.53
สอยดาววิทยา3,108,700.0034,304.203,074,395.801.10
สะพานเลือกวิทยาคม1,028,900.00751,439.00277,461.0073.03
หนองตาคงพิทยาคาร14,205,900.007,535,930.006,669,970.0053.04
เครือหวายวิทยาคม123,700.00113,137.1010,562.9091.46
เบญจมราชูทิศ59,000.0034,986.3024,013.7059.29
เบญจมานุสรณ์507,500.0030,537.45476,962.556.01
แก่งหางแมววิทยาคาร465,000.0029,403.60435,596.406.32
แหลมสิงห์วิทยาคม983,900.0029,564.05954,335.953.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม100,400.0027,781.0072,619.0027.67

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม136,100.0029,499.90106,600.1021.67
ตราดสรรเสริญวิทยาคม1,569,300.00184,422.441,384,877.5611.75
ตราษตระการคุณ716,900.00554,645.50162,254.5077.36
บ่อไร่วิทยาคม1,344,700.00141,999.901,202,700.1010.56
ประณีตวิทยาคม1,593,800.008,917.381,584,882.620.56
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)145,900.0068,616.9677,283.0447.03
สตรีประเสริฐศิลป์247,000.0029,452.17217,547.8311.92
สะตอวิทยาคมฯ78,600.003,847.7274,752.284.89
หนองบอนวิทยาคม1,723,000.005,710.591,717,289.410.33
อ่าวใหญ่วิทยาคม967,100.00613,681.58353,418.4263.45
เกาะกูดวิทยาคม625,000.0010,956.80614,043.201.75
เกาะช้างวิทยาคม239,500.0020,524.74218,975.268.57
เขาน้อยวิทยาคม388,000.0013,467.02374,532.983.47
เขาสมิงวิทยาคมฯ72,800.0024,577.9048,222.1033.76
เนินทรายวิทยาคม1,124,200.00358,144.38766,055.6231.85
แหลมงอบวิทยาคม463,500.0032,420.58431,079.426.99

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000