คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน9,505,680.005,915,250.083,590,429.9262.22
งบลงทุน37,085,500.004,514,740.0032,570,760.0012.17
งบบุคลากร8,317,200.008,300,651.6116,548.3999.80
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ391,750.00204,000.00187,750.0052.07
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ28,000.000.0028,000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์17,016,490.0013,993,730.503,022,759.5082.23
บริหารงานบุคคล202,600.0074,495.00128,105.0036.76
นโยบายและแผน144,610.0015,730.00128,880.0010.87
ส่งเสริมการจัดการศึกษา36,700.0011,268.0025,432.0030.70
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา218,780.005,893.00212,887.002.69
หน่วยตรวจสอบภายใน58,000.000.0058,000.000.00
พัฒนาบุคลากร0.000.000.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,593,500.0014,990.702,578,509.300.57
คลองพูลวิทยา21,000.002,247.0018,753.0010.70
คิชฌกูฎวิทยา201,600.0013,706.70187,893.306.79
ตกพรมวิทยาคาร12,000.004,782.907,217.1039.85
ทุ่งขนานวิทยา307,000.008,495.80298,504.202.76
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล676,800.0014,701.80662,098.202.17
นายายอามพิทยาคม765,000.0013,405.00751,595.001.75
บางกะจะ9,000.003,177.905,822.1035.31
บ่อวิทยาคาร168,600.00162,396.006,204.0096.32
มะขามสรรเสริญ221,000.000.00221,000.000.00
มัธยมท่าแคลง9,000.002,996.006,004.0033.28
มัธยมวัดเขาสุกิม184,600.00178,024.756,575.2596.43
ศรียานุสรณ์978,000.0013,770.90964,229.101.40
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์1,007,500.004,494.001,003,006.000.44
สอยดาววิทยา3,093,700.0014,701.803,078,998.200.47
สะพานเลือกวิทยาคม854,900.003,745.00851,155.000.43
หนองตาคงพิทยาคาร14,190,900.003,591,575.0010,599,325.0025.30
เครือหวายวิทยาคม117,700.005,318.50112,381.504.51
เบญจมราชูทิศ39,000.0011,606.8027,393.2029.76
เบญจมานุสรณ์492,500.0014,359.05478,140.952.91
แก่งหางแมววิทยาคาร450,000.0014,701.80435,298.203.26
แหลมสิงห์วิทยาคม968,900.0012,914.85955,985.151.33
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม85,400.0013,803.0071,597.0016.16

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม117,500.0014,749.95102,750.0512.55
ตราดสรรเสริญวิทยาคม1,014,300.0013,211.221,001,088.781.30
ตราษตระการคุณ701,900.0012,045.50689,854.501.71
บ่อไร่วิทยาคม1,329,700.0014,749.951,314,950.051.10
ประณีตวิทยาคม1,566,000.002,972.461,563,027.540.19
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)69,150.000.0069,150.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์230,000.000.00230,000.000.00
สะตอวิทยาคมฯ72,600.000.0072,600.000.00
หนองบอนวิทยาคม1,717,000.000.001,717,000.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม794,600.00609,190.79185,409.2176.66
เกาะกูดวิทยาคม548,900.005,852.90543,047.101.06
เกาะช้างวิทยาคม179,000.0010,262.37168,737.635.73
เขาน้อยวิทยาคม330,000.005,771.58324,228.421.74
เขาสมิงวิทยาคมฯ30,000.009,831.1620,168.8432.77
เนินทรายวิทยาคม1,001,700.004,500.00997,200.000.44
แหลมงอบวิทยาคม445,000.0010,472.06434,527.942.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000