คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน18,826,242.0010,562,277.358,263,964.6556.10
งบลงทุน46,093,600.004,509,501.1841,584,098.829.78
งบบุคลากร19,961,900.0013,119,530.316,842,369.6965.72
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ1,673,080.001,016,446.35656,633.6560.75
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ528,900.008,228.00520,672.001.55
บริหารการเงินและสินทรัพย์35,547,616.0023,601,269.0311,946,346.9766.39
บริหารงานบุคคล507,730.00118,992.00388,738.0023.43
นโยบายและแผน1,979,686.004,605.001,975,081.000.23
ส่งเสริมการจัดการศึกษา353,400.0029,746.40323,653.608.41
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา710,286.00102,350.00607,936.0014.41
หน่วยตรวจสอบภายใน60,128.0030,552.0029,576.0050.81
พัฒนาบุคลากร0.000.000.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,794,475.0036,716.002,757,759.001.31
คลองพูลวิทยา231,225.0014,565.00216,660.006.29
คิชฌกูฎวิทยา176,975.0042,630.50134,344.5024.08
ตกพรมวิทยาคาร129,200.0011,491.80117,708.208.89
ทุ่งขนานวิทยา41,050.0012,840.0028,210.0031.27
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล390,725.0033,063.00357,662.008.46
นายายอามพิทยาคม7,066,900.0029,991.607,036,908.400.42
บางกะจะ111,175.006,339.75104,835.255.70
บ่อวิทยาคาร11,750.009,681.202,068.8082.39
มะขามสรรเสริญ128,300.003,060.00125,240.002.38
มัธยมท่าแคลง227,000.002,996.00224,004.001.32
มัธยมวัดเขาสุกิม227,375.0011,010.30216,364.704.84
ศรียานุสรณ์321,650.0028,879.25292,770.758.97
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์342,025.0013,564.00328,461.003.96
สอยดาววิทยา1,299,125.0023,219.001,275,906.001.78
สะพานเลือกวิทยาคม396,450.007,704.00388,746.001.94
หนองตาคงพิทยาคาร5,173,375.0028,041.005,145,334.000.54
เครือหวายวิทยาคม836,225.0013,610.21822,614.791.62
เบญจมราชูทิศ17,070,725.004,568,565.6812,502,159.3226.76
เบญจมานุสรณ์865,750.0057,031.50808,718.506.58
แก่งหางแมววิทยาคาร1,127,750.0047,406.601,080,343.404.20
แหลมสิงห์วิทยาคม655,700.0022,951.50632,748.503.50
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม202,500.0015,729.00186,771.007.76

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม1,002,175.0027,860.00974,315.002.78
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์373,825.0012,102.00361,723.003.23
ตราดสรรเสริญวิทยาคม841,875.0034,125.00807,750.004.05
ตราษตระการคุณ28,126.005,835.0022,291.0020.74
บ่อไร่วิทยาคม43,425.005,055.0038,370.0011.64
ประณีตวิทยาคม1,289,375.008,988.001,280,387.000.69
วัดคลองสน245,025.0022,068.60222,956.409.00
สตรีประเสริฐศิลป์179,075.0027,600.00151,475.0015.41
สะตอวิทยาคมฯ973,925.009,497.26964,427.740.97
หนองบอนวิทยาคม616,450.0013,501.81602,948.192.19
อ่าวใหญ่วิทยาคม21,775.0015,195.006,580.0069.78
เกาะกูดวิทยาคม411,025.009,963.00401,062.002.42
เขาน้อยวิทยาคม211,825.0012,462.20199,362.805.88
เขาสมิงวิทยาคมฯ315,550.0039,238.00276,312.0012.43
เนินทรายวิทยาคม174,175.006,420.00167,755.003.68
แหลมงอบวิทยาคม312,025.0021,015.00291,010.006.73

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000