คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน21,640,422.0018,249,848.643,390,573.3684.33
งบลงทุน51,107,680.0028,170,977.8222,936,702.1855.12
งบบุคลากร19,961,900.0019,474,396.25487,503.7597.55
งบอุดหนุน571,050.00388,620.00182,430.0068.05
งบรายจ่ายอื่น ๆ2,930,630.002,427,504.35503,125.6582.83
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ933,300.00521,173.00412,127.0055.84
บริหารการเงินและสินทรัพย์42,478,506.0036,567,816.965,910,689.0486.08
บริหารงานบุคคล794,880.00467,420.35327,459.6558.80
นโยบายและแผน383,846.009,380.00374,466.002.44
ส่งเสริมการจัดการศึกษา250,960.00168,250.4082,709.6067.04
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ13,384.003,900.009,484.0029.13
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา990,002.00582,261.00407,741.0058.81
หน่วยตรวจสอบภายใน67,148.0036,992.0030,156.0055.09
พัฒนาบุคลากร0.000.000.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,849,475.0065,466.002,784,009.002.29
คลองพูลวิทยา263,225.00257,575.005,650.0097.85
คิชฌกูฎวิทยา336,975.00325,920.5011,054.5096.71
ตกพรมวิทยาคาร227,200.00221,607.105,592.9097.53
ทุ่งขนานวิทยา51,050.0032,100.0018,950.0062.88
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล574,525.00284,278.00290,247.0049.48
นายายอามพิทยาคม7,088,300.00241,338.206,846,961.803.40
บางกะจะ124,175.00116,460.657,714.3593.78
บ่อวิทยาคาร124,750.00119,032.855,717.1595.41
มะขามสรรเสริญ241,300.0023,564.60217,735.409.76
มัธยมท่าแคลง260,400.00231,043.0029,357.0088.72
มัธยมวัดเขาสุกิม240,375.00239,204.301,170.7099.51
ศรียานุสรณ์569,250.00527,625.5541,624.4592.68
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์366,325.00349,589.0016,736.0095.43
สอยดาววิทยา1,429,125.00541,996.00887,129.0037.92
สะพานเลือกวิทยาคม409,450.00402,938.006,512.0098.41
หนองตาคงพิทยาคาร4,424,975.00858,419.403,566,555.6019.39
เครือหวายวิทยาคม849,225.00294,935.21554,289.7934.73
เบญจมราชูทิศ17,230,105.0016,949,021.92281,083.0898.36
เบญจมานุสรณ์1,096,750.00943,877.90152,872.1086.06
แก่งหางแมววิทยาคาร1,237,750.00374,406.60863,343.4030.24
แหลมสิงห์วิทยาคม815,700.00551,358.10264,341.9067.59
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม272,500.00248,229.0024,271.0091.09

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม1,162,175.001,069,335.0092,840.0092.01
ตราดสรรเสริญวิทยาคม1,011,875.00696,875.00315,000.0068.87
ตราษตระการคุณ221,126.00209,835.0011,291.0094.89
บ่อไร่วิทยาคม205,425.00142,031.6063,393.4069.14
ประณีตวิทยาคม1,322,375.00748,066.00574,309.0056.57
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)462,925.00420,950.0041,975.0090.93
สตรีประเสริฐศิลป์421,575.00282,275.00139,300.0066.95
สะตอวิทยาคมฯ986,925.0014,497.26972,427.741.46
หนองบอนวิทยาคม709,850.00493,951.81215,898.1969.58
อ่าวใหญ่วิทยาคม204,275.00195,010.009,265.0095.46
เกาะกูดวิทยาคม602,825.00437,913.50164,911.5072.64
เกาะช้างวิทยาคม422,825.00281,383.50141,441.5066.54
เขาน้อยวิทยาคม344,825.00216,456.80128,368.2062.77
เขาสมิงวิทยาคมฯ351,550.00324,398.0027,152.0092.27
เนินทรายวิทยาคม307,175.00300,663.006,512.0097.88
แหลมงอบวิทยาคม479,025.00320,525.00158,500.0066.91

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000