คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน14,049,988.008,758,037.765,291,950.2462.33
งบลงทุน43,387,500.009,297,856.8034,089,643.2021.43
งบบุคลากร15,095,800.0011,595,501.293,500,298.7176.81
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ610,800.00327,490.00283,310.0053.61
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ158,000.0010,328.00147,672.006.53
บริหารการเงินและสินทรัพย์33,753,898.0019,709,754.4414,044,143.5658.39
บริหารงานบุคคล351,920.00112,455.00239,465.0031.95
นโยบายและแผน168,290.00135,325.0032,965.0080.41
ส่งเสริมการจัดการศึกษา76,700.0043,008.0033,692.0056.07
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา303,680.0017,606.00286,074.005.79
หน่วยตรวจสอบภายใน58,000.0016,824.0041,176.0029.00
พัฒนาบุคลากร1,800.000.001,800.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,608,500.001,464,986.301,143,513.7056.16
คลองพูลวิทยา27,000.002,247.0024,753.008.32
คิชฌกูฎวิทยา216,600.0013,706.70202,893.306.32
ตกพรมวิทยาคาร18,000.009,565.808,434.2053.14
ทุ่งขนานวิทยา322,000.0025,487.40296,512.607.91
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล698,300.0029,628.30668,671.704.24
นายายอามพิทยาคม780,000.00483,940.00296,060.0062.04
บางกะจะ13,500.003,177.9010,322.1023.54
บ่อวิทยาคาร173,100.00166,890.006,210.0096.41
มะขามสรรเสริญ233,300.0011,984.00221,316.005.13
มัธยมท่าแคลง13,500.007,490.006,010.0055.48
มัธยมวัดเขาสุกิม190,600.00178,024.7512,575.2593.40
ศรียานุสรณ์994,800.0028,472.70966,327.302.86
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์1,012,000.004,494.001,007,506.000.44
สอยดาววิทยา3,108,700.0029,403.603,079,296.400.94
สะพานเลือกวิทยาคม859,400.00751,439.00107,961.0087.43
หนองตาคงพิทยาคาร14,205,900.004,738,735.009,467,165.0033.35
เครือหวายวิทยาคม123,700.00111,018.5012,681.5089.74
เบญจมราชูทิศ54,000.0030,310.4023,689.6056.13
เบญจมานุสรณ์507,500.0026,492.85481,007.155.22
แก่งหางแมววิทยาคาร465,000.0029,403.60435,596.406.32
แหลมสิงห์วิทยาคม983,900.0021,239.45962,660.552.15
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม100,400.0013,803.0086,597.0013.74

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม136,100.0029,499.90106,600.1021.67
ตราดสรรเสริญวิทยาคม1,029,300.0022,018.701,007,281.302.13
ตราษตระการคุณ716,900.00554,645.50162,254.5077.36
บ่อไร่วิทยาคม1,344,700.0014,749.951,329,950.051.09
ประณีตวิทยาคม1,593,800.005,944.921,587,855.080.37
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)145,900.0065,205.8080,694.2044.69
สตรีประเสริฐศิลป์247,000.0013,800.00233,200.005.58
สะตอวิทยาคมฯ78,600.000.0078,600.000.00
หนองบอนวิทยาคม1,723,000.000.001,723,000.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม800,600.00612,184.65188,415.3576.46
เกาะกูดวิทยาคม604,000.007,554.20596,445.801.25
เกาะช้างวิทยาคม239,500.0010,262.37229,237.634.28
เขาน้อยวิทยาคม388,000.009,619.30378,380.702.47
เขาสมิงวิทยาคมฯ45,000.0024,577.9020,422.1054.61
เนินทรายวิทยาคม1,006,200.00356,648.52649,551.4835.44
แหลมงอบวิทยาคม463,500.0024,933.45438,566.555.37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000