คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน10,491,960.007,530,019.382,961,940.6271.76
งบลงทุน37,085,500.005,516,640.0031,568,860.0014.87
งบบุคลากร15,095,800.009,939,721.615,156,078.3965.84
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ474,800.00204,000.00270,800.0042.96
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ78,000.0010,328.0067,672.0013.24
บริหารการเงินและสินทรัพย์24,688,990.0017,024,154.967,664,835.0468.95
บริหารงานบุคคล202,600.0081,760.00120,840.0040.35
นโยบายและแผน168,290.00133,555.0034,735.0079.36
ส่งเสริมการจัดการศึกษา51,700.0011,268.0040,432.0021.79
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา221,780.0014,766.00207,014.006.65
หน่วยตรวจสอบภายใน58,000.000.0058,000.000.00
พัฒนาบุคลากร1,800.000.001,800.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,593,500.0014,990.702,578,509.300.57
คลองพูลวิทยา21,000.002,247.0018,753.0010.70
คิชฌกูฎวิทยา201,600.0013,706.70187,893.306.79
ตกพรมวิทยาคาร12,000.004,782.907,217.1039.85
ทุ่งขนานวิทยา307,000.0012,743.70294,256.304.15
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล683,300.0019,677.30663,622.702.88
นายายอามพิทยาคม765,000.00476,450.00288,550.0062.28
บางกะจะ9,000.003,177.905,822.1035.31
บ่อวิทยาคาร168,600.00162,396.006,204.0096.32
มะขามสรรเสริญ222,800.008,988.00213,812.004.03
มัธยมท่าแคลง9,000.002,996.006,004.0033.28
มัธยมวัดเขาสุกิม184,600.00178,024.756,575.2596.43
ศรียานุสรณ์979,800.0018,671.50961,128.501.90
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์1,007,500.004,494.001,003,006.000.44
สอยดาววิทยา3,093,700.0014,701.803,078,998.200.47
สะพานเลือกวิทยาคม854,900.003,745.00851,155.000.43
หนองตาคงพิทยาคาร14,190,900.003,591,575.0010,599,325.0025.30
เครือหวายวิทยาคม117,700.005,318.50112,381.504.51
เบญจมราชูทิศ39,000.0020,958.6018,041.4053.74
เบญจมานุสรณ์492,500.0018,403.65474,096.353.73
แก่งหางแมววิทยาคาร450,000.0014,701.80435,298.203.26
แหลมสิงห์วิทยาคม968,900.0017,077.15951,822.851.76
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม85,400.0013,803.0071,597.0016.16

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม121,100.0014,749.95106,350.0512.18
ตราดสรรเสริญวิทยาคม1,014,300.0013,211.221,001,088.781.30
ตราษตระการคุณ701,900.00554,645.50147,254.5079.02
บ่อไร่วิทยาคม1,329,700.0014,749.951,314,950.051.10
ประณีตวิทยาคม1,566,000.004,458.691,561,541.310.28
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)135,400.0010,233.48125,166.527.55
สตรีประเสริฐศิลป์232,000.0013,800.00218,200.005.94
สะตอวิทยาคมฯ72,600.000.0072,600.000.00
หนองบอนวิทยาคม1,717,000.000.001,717,000.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม794,600.00609,190.79185,409.2176.66
เกาะกูดวิทยาคม548,900.007,554.20541,345.801.37
เกาะช้างวิทยาคม179,000.0010,262.37168,737.635.73
เขาน้อยวิทยาคม330,000.005,771.58324,228.421.74
เขาสมิงวิทยาคมฯ30,000.009,831.1620,168.8432.77
เนินทรายวิทยาคม1,001,700.004,500.00997,200.000.44
แหลมงอบวิทยาคม445,000.0017,959.19427,040.814.03

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000