คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน25,939,189.0013,070,117.8912,869,071.1150.38
งบลงทุน77,917,100.0031,944,136.2345,972,963.7740.99
งบบุคลากร15,376,730.0013,549,155.161,827,574.8488.11
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ516,000.00117,671.00398,329.0022.80
บริหารการเงินและสินทรัพย์37,116,855.0025,280,362.8811,836,492.1268.11
บริหารงานบุคคล506,050.0091,777.00414,273.0018.13
นโยบายและแผน2,065,154.00447,232.921,617,921.0821.65
ส่งเสริมการจัดการศึกษา530,450.0049,994.00480,456.009.42
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา823,100.00353,451.00469,649.0042.94
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,800.000.00100.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,098,950.00112,861.452,986,088.553.64
คลองพูลวิทยา22,850.009,625.0013,225.0042.12
คิชฌกูฎวิทยา250,550.00227,665.1022,884.9090.86
ตกพรมวิทยาคาร171,250.00158,078.4013,171.6092.30
ทุ่งขนานวิทยา10,338,950.0010,307,310.2031,639.8099.69
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,918,545.3033,295.3012,885,250.000.25
นายายอามพิทยาคม55,250.0032,218.8023,031.2058.31
บางกะจะ24,050.007,939.7516,110.2533.01
บ่อวิทยาคาร20,426.4511,176.459,250.0054.71
มะขามสรรเสริญ288,250.00269,120.0019,130.0093.36
มัธยมท่าแคลง19,850.005,345.0014,505.0026.92
มัธยมวัดเขาสุกิม173,250.00157,375.2015,874.8090.83
ศรียานุสรณ์257,922.00228,694.1529,227.8588.66
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์471,250.00454,820.0016,430.0096.51
สอยดาววิทยา13,257,950.0012,845,174.82412,775.1896.88
สะพานเลือกวิทยาคม246,850.00236,304.0010,546.0095.72
หนองตาคงพิทยาคาร51,075.0035,825.0015,250.0070.14
เครือหวายวิทยาคม33,000.0013,750.0019,250.0041.66
เบญจมราชูทิศ5,587,490.0067,175.155,520,314.851.20
เบญจมานุสรณ์297,950.0027,615.20270,334.809.26
แก่งหางแมววิทยาคาร253,903.00235,945.0017,958.0092.92
แหลมสิงห์วิทยาคม691,220.3833,241.70657,978.684.80
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม245,250.00219,795.0025,455.0089.62

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม8,942,490.004,174,180.114,768,309.8946.67
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์170,650.00159,129.5811,520.4293.24
ตราดสรรเสริญวิทยาคม47,250.0019,675.0027,575.0041.64
ตราษตระการคุณ159,490.0012,020.00147,470.007.53
บ่อไร่วิทยาคม252,750.00221,668.7031,081.3087.70
ประณีตวิทยาคม380,079.62370,829.629,250.0097.56
วัดคลองสน260,050.00214,495.6445,554.3682.48
สตรีประเสริฐศิลป์12,528,450.0015,000.0012,513,450.000.12
สะตอวิทยาคมฯ1,516,150.001,600.001,514,550.000.10
หนองบอนวิทยาคม37,590.0019,514.0018,076.0051.91
อ่าวใหญ่วิทยาคม174,350.00161,791.8112,558.1992.79
เกาะกูดวิทยาคม456,050.008,138.05447,911.951.78
เขาน้อยวิทยาคม173,478.254,904.60168,573.652.82
เขาสมิงวิทยาคมฯ253,350.00229,576.0023,774.0090.61
เนินทรายวิทยาคม21,550.0010,704.4010,845.6049.67
แหลมงอบวิทยาคม3,521,850.00865,542.302,656,307.7024.57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000