คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน15,911,315.007,670,096.318,241,218.6948.20
งบลงทุน63,605,300.0024,226,830.6239,378,469.3838.08
งบบุคลากร15,115,000.009,814,440.655,300,559.3564.93
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์29,512,000.0017,393,584.9612,118,415.0458.93
บริหารงานบุคคล190,400.000.00190,400.000.00
นโยบายและแผน1,283,500.00216,375.001,067,125.0016.85
ส่งเสริมการจัดการศึกษา574,795.00700.00574,095.000.12
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา1,104,500.0011,088.001,093,412.001.00
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.002,720.001,080.0071.57

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก11,655.0011,655.000.00100.00
คลองพูลวิทยา151,065.00148,500.002,565.0098.30
คิชฌกูฎวิทยา11,565.000.0011,565.000.00
ตกพรมวิทยาคาร1,485.000.001,485.000.00
ทุ่งขนานวิทยา3,157,715.000.003,157,715.000.00
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล48,848.0028,120.0020,728.0057.56
นายายอามพิทยาคม15,403,290.001,948,290.0013,455,000.0012.64
บางกะจะ990,990.000.00990,990.000.00
บ่อวิทยาคาร199,710.000.00199,710.000.00
มะขามสรรเสริญ10,350.000.0010,350.000.00
มัธยมท่าแคลง199,035.00196,000.003,035.0098.47
มัธยมวัดเขาสุกิม2,610.000.002,610.000.00
ศรียานุสรณ์113,570.0035,826.0077,744.0031.54
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์2,790.000.002,790.000.00
สอยดาววิทยา4,372,285.000.004,372,285.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม120,395.00119,000.001,395.0098.84
หนองตาคงพิทยาคาร10,980.0010,980.000.00100.00
เครือหวายวิทยาคม655,650.00198,000.00457,650.0030.19
เบญจมราชูทิศ9,234,970.006,884,210.002,350,760.0074.54
เบญจมานุสรณ์171,115.00171,115.000.00100.00
แก่งหางแมววิทยาคาร15,255.000.0015,255.000.00
แหลมสิงห์วิทยาคม57,570.0015,570.0042,000.0027.04
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม13,326,165.0013,050,175.00275,990.0097.92

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม2,237,185.000.002,237,185.000.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์101,520.0099,000.002,520.0097.51
ตราดสรรเสริญวิทยาคม6,766,075.0012,375.006,753,700.000.18
ตราษตระการคุณ32,850.000.0032,850.000.00
บ่อไร่วิทยาคม615,185.000.00615,185.000.00
ประณีตวิทยาคม1,530.000.001,530.000.00
วัดคลองสน505,447.000.00505,447.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์471,270.00300,000.00171,270.0063.65
สะตอวิทยาคมฯ3,240.000.003,240.000.00
หนองบอนวิทยาคม385,765.000.00385,765.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม96,015.0093,000.003,015.0096.86
เกาะกูดวิทยาคม143,175.00140,700.002,475.0098.27
เขาน้อยวิทยาคม603,800.000.00603,800.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ181,595.0028,888.00152,707.0015.90
เนินทรายวิทยาคม1,108,065.00171,295.62936,769.3815.45
แหลมงอบวิทยาคม440,840.00424,200.0016,640.0096.22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อสอบถาม 0-3931-4402
ติดต่อผู้พัฒนา