คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน13,034,156.004,771,453.128,262,702.8836.60
งบลงทุน76,891,100.0010,023,899.8266,867,200.1813.03
งบบุคลากร9,479,530.004,728,330.004,751,200.0049.87
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์21,938,446.009,414,139.8212,524,306.1842.91
บริหารงานบุคคล16,700.0010,300.006,400.0061.67
นโยบายและแผน1,000,000.000.001,000,000.000.00
ส่งเสริมการจัดการศึกษา452,500.0013,800.00438,700.003.05
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา6,380.004,080.002,300.0063.95
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.000.003,800.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,082,100.000.003,082,100.000.00
คลองพูลวิทยา12,000.000.0012,000.000.00
คิชฌกูฎวิทยา232,300.006,516.25225,783.752.80
ตกพรมวิทยาคาร162,000.001,166.25160,833.750.72
ทุ่งขนานวิทยา10,322,100.006,530,020.003,792,080.0063.26
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,885,000.000.0012,885,000.000.00
นายายอามพิทยาคม30,000.000.0030,000.000.00
บางกะจะ13,200.000.0013,200.000.00
บ่อวิทยาคาร9,000.001,915.307,084.7021.28
มะขามสรรเสริญ271,000.000.00271,000.000.00
มัธยมท่าแคลง9,000.000.009,000.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม162,000.000.00162,000.000.00
ศรียานุสรณ์231,000.006,313.00224,687.002.73
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์460,400.002,140.00458,260.000.46
สอยดาววิทยา13,239,200.003,493,879.829,745,320.1826.39
สะพานเลือกวิทยาคม236,000.001,284.00234,716.000.54
หนองตาคงพิทยาคาร31,600.000.0031,600.000.00
เครือหวายวิทยาคม12,000.000.0012,000.000.00
เบญจมราชูทิศ4,564,440.006,516.254,557,923.750.14
เบญจมานุสรณ์277,100.006,516.30270,583.702.35
แก่งหางแมววิทยาคาร237,200.002,672.00234,528.001.12
แหลมสิงห์วิทยาคม674,600.004,590.25670,009.750.68
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม230,000.000.00230,000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม8,925,640.0014,506.008,911,134.000.16
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์161,400.000.00161,400.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม30,000.000.0030,000.000.00
ตราษตระการคุณ142,640.000.00142,640.000.00
บ่อไร่วิทยาคม230,000.000.00230,000.000.00
ประณีตวิทยาคม370,600.000.00370,600.000.00
วัดคลองสน221,000.000.00221,000.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์12,513,200.000.0012,513,200.000.00
สะตอวิทยาคมฯ1,505,300.000.001,505,300.000.00
หนองบอนวิทยาคม25,240.000.0025,240.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม162,000.000.00162,000.000.00
เกาะกูดวิทยาคม435,000.000.00435,000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม162,000.000.00162,000.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ230,000.000.00230,000.000.00
เนินทรายวิทยาคม10,700.001,722.708,977.3016.10
แหลมงอบวิทยาคม3,479,000.001,605.003,477,395.000.04

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000