คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน19,989,042.0012,725,830.057,263,211.9563.66
งบลงทุน46,119,760.009,337,987.1836,781,772.8220.24
งบบุคลากร19,961,900.0014,783,164.645,178,735.3674.05
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ2,759,080.001,173,373.351,585,706.6542.52
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ543,900.0021,478.00522,422.003.94
บริหารการเงินและสินทรัพย์38,544,576.0027,233,797.2611,310,778.7470.65
บริหารงานบุคคล507,730.00154,127.35353,602.6530.35
นโยบายและแผน1,545,776.006,145.001,539,631.000.39
ส่งเสริมการจัดการศึกษา412,850.0076,516.40336,333.6018.53
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา840,446.00129,634.00710,812.0015.42
หน่วยตรวจสอบภายใน60,128.0036,992.0023,136.0061.52
พัฒนาบุคลากร0.000.000.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,799,475.0038,866.002,760,609.001.38
คลองพูลวิทยา239,225.0015,375.00223,850.006.42
คิชฌกูฎวิทยา181,975.0045,420.50136,554.5024.96
ตกพรมวิทยาคาร137,200.00128,607.108,592.9093.73
ทุ่งขนานวิทยา46,050.0022,100.0023,950.0047.99
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล396,725.0040,338.00356,387.0010.16
นายายอามพิทยาคม7,071,900.00236,338.206,835,561.803.34
บางกะจะ119,175.009,280.65109,894.357.78
บ่อวิทยาคาร19,750.0010,282.859,467.1552.06
มะขามสรรเสริญ136,300.0015,564.60120,735.4011.41
มัธยมท่าแคลง235,000.005,243.00229,757.002.23
มัธยมวัดเขาสุกิม235,375.00226,204.309,170.7096.10
ศรียานุสรณ์327,650.0052,233.55275,416.4515.94
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์350,025.0014,389.00335,636.004.11
สอยดาววิทยา1,304,125.00531,746.00772,379.0040.77
สะพานเลือกวิทยาคม404,450.00294,938.00109,512.0072.92
หนองตาคงพิทยาคาร4,296,075.00742,689.403,553,385.6017.28
เครือหวายวิทยาคม844,225.0083,705.21760,519.799.91
เบญจมราชูทิศ17,076,725.004,575,735.6812,500,989.3226.79
เบญจมานุสรณ์871,750.0057,031.50814,718.506.54
แก่งหางแมววิทยาคาร1,132,750.0050,906.601,081,843.404.49
แหลมสิงห์วิทยาคม660,700.00273,018.10387,681.9041.32
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม207,500.00180,789.0026,711.0087.12

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม1,057,175.00914,335.00142,840.0086.48
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์381,825.0013,600.00368,225.003.56
ตราดสรรเสริญวิทยาคม846,875.00279,125.00567,750.0032.95
ตราษตระการคุณ34,126.0023,835.0010,291.0069.84
บ่อไร่วิทยาคม48,425.005,055.0043,370.0010.43
ประณีตวิทยาคม1,317,375.0011,361.001,306,014.000.86
วัดคลองสน282,825.00240,298.6042,526.4084.96
สตรีประเสริฐศิลป์185,075.00169,525.0015,550.0091.59
สะตอวิทยาคมฯ981,925.009,497.26972,427.740.96
หนองบอนวิทยาคม624,450.0015,951.81608,498.192.55
อ่าวใหญ่วิทยาคม29,775.0017,510.0012,265.0058.80
เกาะกูดวิทยาคม447,825.0012,276.50435,548.502.74
เขาน้อยวิทยาคม219,825.00208,456.8011,368.2094.82
เขาสมิงวิทยาคมฯ320,550.00309,398.0011,152.0096.52
เนินทรายวิทยาคม182,175.00172,113.0010,062.0094.47
แหลมงอบวิทยาคม320,025.00308,525.0011,500.0096.40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000