คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน20,650,342.0014,265,601.566,384,740.4469.08
งบลงทุน50,914,980.0011,620,387.1839,294,592.8222.82
งบบุคลากร19,961,900.0016,426,166.253,535,733.7582.28
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ2,759,080.001,342,206.351,416,873.6548.64
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ543,900.0057,838.00486,062.0010.63
บริหารการเงินและสินทรัพย์40,852,946.0030,287,352.7810,565,593.2274.13
บริหารงานบุคคล522,690.00161,077.35361,612.6530.81
นโยบายและแผน1,460,816.006,145.001,454,671.000.42
ส่งเสริมการจัดการศึกษา414,300.0079,481.40334,818.6019.18
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา849,346.00154,304.00695,042.0018.16
หน่วยตรวจสอบภายใน60,128.0036,992.0023,136.0061.52
พัฒนาบุคลากร0.000.000.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,839,475.0043,866.002,795,609.001.54
คลองพูลวิทยา258,225.0020,375.00237,850.007.89
คิชฌกูฎวิทยา331,975.00175,920.50156,054.5052.99
ตกพรมวิทยาคาร222,200.00128,607.1093,592.9057.87
ทุ่งขนานวิทยา46,050.0027,100.0018,950.0058.84
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล546,725.0051,178.00495,547.009.36
นายายอามพิทยาคม7,071,900.00236,338.206,835,561.803.34
บางกะจะ119,175.009,550.65109,624.358.01
บ่อวิทยาคาร119,750.0016,032.85103,717.1513.38
มะขามสรรเสริญ236,300.0015,564.60220,735.406.58
มัธยมท่าแคลง244,400.005,243.00239,157.002.14
มัธยมวัดเขาสุกิม235,375.00226,204.309,170.7096.10
ศรียานุสรณ์527,650.00326,325.55201,324.4561.84
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์350,025.0019,389.00330,636.005.53
สอยดาววิทยา1,424,125.00536,996.00887,129.0037.70
สะพานเลือกวิทยาคม404,450.00302,938.00101,512.0074.90
หนองตาคงพิทยาคาร4,407,975.00747,689.403,660,285.6016.96
เครือหวายวิทยาคม844,225.0089,435.21754,789.7910.59
เบญจมราชูทิศ17,179,725.004,581,727.6812,597,997.3226.66
เบญจมานุสรณ์1,091,750.0069,331.501,022,418.506.35
แก่งหางแมววิทยาคาร1,142,750.0055,906.601,086,843.404.89
แหลมสิงห์วิทยาคม810,700.00546,018.10264,681.9067.35
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม267,500.00183,229.0084,271.0068.49

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม1,157,175.00919,335.00237,840.0079.44
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์424,825.00374,950.0049,875.0088.26
ตราดสรรเสริญวิทยาคม1,006,875.00286,875.00720,000.0028.49
ตราษตระการคุณ216,126.0029,835.00186,291.0013.80
บ่อไร่วิทยาคม188,425.0020,091.60168,333.4010.66
ประณีตวิทยาคม1,317,375.00457,866.00859,509.0034.75
วัดคลองสน417,825.00245,298.60172,526.4058.70
สตรีประเสริฐศิลป์285,075.00182,275.00102,800.0063.93
สะตอวิทยาคมฯ981,925.009,497.26972,427.740.96
หนองบอนวิทยาคม624,450.00485,951.81138,498.1977.82
อ่าวใหญ่วิทยาคม199,275.0022,510.00176,765.0011.29
เกาะกูดวิทยาคม597,825.00407,676.50190,148.5068.19
เขาน้อยวิทยาคม339,825.00213,456.80126,368.2062.81
เขาสมิงวิทยาคมฯ330,550.00314,398.0016,152.0095.11
เนินทรายวิทยาคม302,175.00177,663.00124,512.0058.79
แหลมงอบวิทยาคม470,025.00308,525.00161,500.0065.64

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000