คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน14,583,626.008,288,464.726,295,161.2856.83
งบลงทุน76,891,100.0014,150,273.9362,740,826.0718.40
งบบุคลากร9,479,530.007,928,284.971,551,245.0383.63
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ6,000.000.006,000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์22,429,846.0015,827,834.366,602,011.6470.56
บริหารงานบุคคล506,050.0017,985.00488,065.003.55
นโยบายและแผน1,000,000.0024,873.00975,127.002.48
ส่งเสริมการจัดการศึกษา475,350.0016,244.00459,106.003.41
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา468,100.006,380.00461,720.001.36
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,800.000.00100.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,083,700.0096,324.252,987,375.753.12
คลองพูลวิทยา13,600.000.0013,600.000.00
คิชฌกูฎวิทยา235,300.0014,632.50220,667.506.21
ตกพรมวิทยาคาร162,000.004,247.80157,752.202.62
ทุ่งขนานวิทยา10,323,700.007,873,620.002,450,080.0076.26
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,888,100.0016,970.1012,871,129.900.13
นายายอามพิทยาคม33,500.000.0033,500.000.00
บางกะจะ14,800.000.0014,800.000.00
บ่อวิทยาคาร10,600.005,745.854,854.1554.20
มะขามสรรเสริญ273,000.000.00273,000.000.00
มัธยมท่าแคลง10,600.001,498.009,102.0014.13
มัธยมวัดเขาสุกิม164,000.000.00164,000.000.00
ศรียานุสรณ์233,950.0017,378.55216,571.457.42
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์462,000.004,280.00457,720.000.92
สอยดาววิทยา13,242,700.003,505,756.829,736,943.1826.47
สะพานเลือกวิทยาคม237,600.00229,568.008,032.0096.62
หนองตาคงพิทยาคาร36,400.0019,255.0017,145.0052.89
เครือหวายวิทยาคม14,000.005,350.008,650.0038.21
เบญจมราชูทิศ4,568,240.0035,658.854,532,581.150.78
เบญจมานุสรณ์278,700.0019,548.90259,151.107.01
แก่งหางแมววิทยาคาร238,800.0032,098.00206,702.0013.44
แหลมสิงห์วิทยาคม676,200.0017,870.80658,329.202.64
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม230,000.0011,877.00218,123.005.16

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม8,927,240.002,500,030.116,427,209.8928.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์161,400.003,185.90158,214.101.97
ตราดสรรเสริญวิทยาคม32,000.007,675.0024,325.0023.98
ตราษตระการคุณ144,240.000.00144,240.000.00
บ่อไร่วิทยาคม237,500.003,678.00233,822.001.54
ประณีตวิทยาคม370,600.000.00370,600.000.00
วัดคลองสน222,600.000.00222,600.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์12,513,200.000.0012,513,200.000.00
สะตอวิทยาคมฯ1,506,900.000.001,506,900.000.00
หนองบอนวิทยาคม28,340.0010,636.0017,704.0037.53
อ่าวใหญ่วิทยาคม165,100.002,299.43162,800.571.39
เกาะกูดวิทยาคม435,000.000.00435,000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม165,000.000.00165,000.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ231,600.0017,976.00213,624.007.76
เนินทรายวิทยาคม12,300.006,536.405,763.6053.14
แหลมงอบวิทยาคม3,480,600.006,210.003,474,390.000.17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000